What is Mortgage Brokering? – Tagalog

is Brokering? (Tagalog Version)

Sa na ito ay ipapaliwanang namin kung paano ang isang BROKER kagaya ni Nook ay matulungan kayo sa pag a-apply ng housing loan sa pinakamadaling paraan.

Ano nga ba ang Mortgage Brokering?
0:29 – Ano ang isang Mortgage Broker?
1:05 – Konsepto ng Mortgage Brokering
1:30 – Mortgage Brokering sa ibang bansa
2:12 – Ang pag gamit ng serbisyo ng isang Mortgage Broker?

Para sa mga karagdagang tanong kung paano ka namin matutulungan sa pag a-apply ng housing loan, maaari lamang na mag book ng schedule para makausap ng libre ang aming mga home loan consultants: n

I-like at i-follow nyo kami:
Facebook: .
Instagram: .
Twitter: s

Ang aming official website: h

Panooring muli ang na ito: s

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *